PRAKTISCHE INFO

1

AANMELDING

Wenst u meer informatie over logopedische problemen en bijhorende therapie? Dan kan u contact met mij opnemen via het contactformulier of telefonisch.

Aan de hand van een intakegesprek wordt het probleem in kaart gebracht en de factoren die het probleem versterken worden nagegaan. Tijdens dit eerste gesprek krijgt u ook praktische informatie over het onderzoek, de terugbetalingsmogelijkheden en eventuele logopedische therapie.

2

ONDERZOEK

Na een eerste gesprek  wordt een afspraak gemaakt voor een logopedisch onderzoek om de moeilijkheden gedetailleerd in kaart te brengen. Na het onderzoek wordt een verslag opgemaakt waarin de resultaten worden beschreven. De resultaten worden besproken in een adviesgesprek waarbij een specifiek handelingsplan voor het kind wordt opgesteld.

3

BEHANDELING

Als uit onderzoek blijkt dat logopedische therapie aangewezen is,  zal therapie onmiddellijk worden opgestart. Aan de hand van een handelingsplan, dat specifiek opgebouwd is voor de patiënt, zal therapie stapsgewijs en doelgericht verlopen.

De aard van de problematiek bepaalt de frequentie van de begeleiding. Voor kinderen jonger dan 10 jaar duurt iedere sessie 30 minuten. Bij kinderen ouder dan 10 jaar worden de mogelijkheden van het kind bekeken (aandacht en concentratie)  om de frequentie te bepalen,  zijnde 2 keer 30 minuten of 1 keer 60 minuten per week.

Na een jaar logopedische begeleiding wordt opnieuw een onderzoek afgenomen om de evolutie na te gaan en blijvende moeilijkheden in kaart te brengen. In een evolutieverslag (= evolutiebilan) wordt een nieuw behandelingsplan opgesteld en kan therapie verdergezet worden indien nodig.