LOGOPEDISCHE THERAPIE

spraak

SPRAAKSTOORNISSEN

We spreken van een spraakstoornis als een kind moeilijkheden heeft om spraakklanken correct uit te spreken. Jouw kind zal hierdoor minder goed verstaanbaar zijn.

Er zijn 2 soorten:

Fonetische spraakstoornissen zijn stoornissen waarbij het kind het moeilijk heeft met de motorische productie van een spraakklank. Het kind heeft het moeilijk om de juiste beweging te maken om een klank juist te produceren. Bijvoorbeeld  s die tussen tanden wordt geproduceerd, moeilijkheden met de productie van de r…

Fonologische spraakstoornissen zijn stoornissen waarbij kinderen moeilijkheden hebben met de uitspraak van klanken waardoor ze klanken of klankcombinaties vereenvoudigen. Deze vereenvoudigingsprocessen horen bij een normale taalverwerving maar kinderen met een fonologische spraakstoornis passen deze vereenvoudigingen toe tot op een leeftijd dat deze niet meer in een normale ontwikkeling zouden mogen voorkomen.

Bijvoorbeeld het weglaten van eindmedeklinker zoals appe in plaats van appel of de vervanging van klanken seit in plaats van geit…

 

MYOFUNCTIONELE STOORNISSEN

Afwijkend mondgedrag

De afwijkende mondgewoonten (foutief slikken, mondademen en duimzuigen) kunnen leiden tot verslapping van lip- en tongspieren waardoor articulatieproblemen (lispelen of slissen) of vervorming van het gebit ontstaan. Articulatieproblemen kunnen ontstaan doordat de tong tegen en/of tussen de tanden wordt geduwd. De gevolgen hiervan worden zichtbaar bij de articulatie van bepaalde klanken (t, d, n, l, s en z) en de stand van tanden en kiezen.

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

taal
studeer

LEERSTOORNISSEN

Kinderen ondervinden soms moeilijkheden om de aangeboden leerstof op school te verwerken. Kinderen die een achterstand en blijvende problemen hebben met de schoolse vaardigheden lezen, spellen en/of rekenen kunnen efficiënt geholpen worden met logopedie.

  • Dyslexie: Kinderen met dyslexie hebben moeilijkheden met het vlot en correct lezen. Vaak hebben zij ook moeilijkheden met het leren van vreemde talen.
  • Dysorthografie: Kinderen met dysorthografie hebben moeilijkheden met het schrijven. Het aanleren van een correcte schrijfwijze van letters en woorden en het onthouden van spellingsstrategieën is een moeilijke opgave.
  • Dyscalculie: Kinderen met dyscalculie hebben moeilijkheden met inzichten in rekenen, het automatiseren binnen het rekenen en rekenvaardigheden te verwerven. Moeilijkheden op alle vlakken binnen het rekenen worden zichtbaar.